Telegram : https://t.me/godigitalist

Libera.chat IRC server : #godigital.ist